2 stycznia 2018

Informacja o zmianie formy prawnej działalności MarineLab

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 01.01.2018 roku zmianie uległa forma prowadzonej działalności i firma MarineLab Norbert Futera, stała się firmą MARINE LAB SP. Z O. O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Zmianie ulegają następujące dane, z :

MarineLab Norbert Futera,
ul. gen. Józefa Zajączka 9A lok. 37,
01-518 Warszawa

Aktualne dane Spółki są następujące:

MARINE LAB SP. Z O. O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ul. Modlińska 159
03-186 Warszawa
Nip: 5242841415

Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Warszawie
XIII Wydział gospodarczy krajowego rejestru sądowego pod nr 0000698951

REGON 368503434
NIP 5242841415

Zmiana ta ma charakter formalny i zgodnie z Art. 5842 § 1 Kodeksu spółek handlowych, spółce z o.o. przysługują wszelkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształconego. Zatem z mocy prawa wszystkie zawarte zobowiązania i umowy będą kontynuowane na dotychczasowych zasadach.
Jesteśmy przekonani, że zmiana ta pozwoli nam na podjęcie kolejnych wyzwań oraz dalszy dynamiczny rozwój.
Prosimy o uwzględnienie i odnotowanie wyżej opisanych zmian w Państwa rejestrach i ewidencjach oraz na wszelkich dokumentach.

Aktualności
About admin admin

Join Waitlist We will inform you when the product arrives in stock. Just leave your valid email address below.
Email Quantity We won't share your address with anybody else.