2 stycznia 2018

Informacja o zmianie formy prawnej działalności MarineLab

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 01.01.2018 roku zmianie uległa forma prowadzonej działalności i firma MarineLab Norbert Futera, stała się firmą MARINE LAB SP. Z O. O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Zmianie ulegają następujące dane, z :

MarineLab Norbert Futera,
ul. gen. Józefa Zajączka 9A lok. 37,
01-518 Warszawa

Aktualne dane Spółki są następujące:

MARINE LAB SP. Z O. O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ul. Modlińska 159
03-186 Warszawa
Nip: 5242841415

Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Warszawie
XIII Wydział gospodarczy krajowego rejestru sądowego pod nr 0000698951

REGON 368503434
NIP 5242841415

Zmiana ta ma charakter formalny i zgodnie z Art. 5842 § 1 Kodeksu spółek handlowych, spółce z o.o. przysługują wszelkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształconego. Zatem z mocy prawa wszystkie zawarte zobowiązania i umowy będą kontynuowane na dotychczasowych zasadach.
Jesteśmy przekonani, że zmiana ta pozwoli nam na podjęcie kolejnych wyzwań oraz dalszy dynamiczny rozwój.
Prosimy o uwzględnienie i odnotowanie wyżej opisanych zmian w Państwa rejestrach i ewidencjach oraz na wszelkich dokumentach.

Aktualności
About admin admin