1. Administratorem Pani/Pana danych jest MARINE LAB SP. Z O. O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA, adres siedziby: Modlińska 159, Warszawa, KRS: 698951, NIP:
  118-06-99-811, REGON: 140158209, adres poczty elektronicznej: biuro@marinelab.pl
 2.  Kontakt z Administratorem Danych można uzyskać pod numerem telefonu 22 424-75-12, oraz pod adresem e-mail biuro@marinelab.pl
 3. Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym: imię, nazwisko, i adres e –mail, jest dobrowolne, ale niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi na zadane przez
  Panią/Pana pytanie.
 4. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych stanowi zgoda, art.6 pkt.1 lit.a) RODO.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania
  zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 6. Odbiorcą Pani / Pana danych jest Administrator Danych.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu upływ celu w jakim zostały zebrane.
 8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, gdy uzna, iż przetwarzanie
  dotyczących Pani /Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 10. Informuję, że Pani/Pana dane nie będą przesyłane do państw trzecich.

[] Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych tj. imię, nazwisko, i adres e – mail, przez MARINE LAB SP. Z O. O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA, będącą administratorem danych w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.

Join Waitlist We will inform you when the product arrives in stock. Just leave your valid email address below.
Email Quantity We won't share your address with anybody else.