Strona główna

SKU: 12024 Kategoria:
Opis

Opis

Hull Cleaner

Specjalnie opracowany silny kwasowy środek do czyszczenia podwodnej części kadłuba statku – do stosowania na powierzchniach z poliestru, stali, lakierowanego drewna. Należy uważać w przypadku stosowania na metalach nieżelaznych, takich jak aluminium, miedź, a także materiałach galwanizowanych.

 (1l)

 

Hullcleaner jest przeznaczony do stosowania na powierzchniach ze stali, poliestru, lakierowanego drewna itd. Należy uważać w przypadku stosowania na metalach nieżelaznych, takich jak aluminium, miedź, a także materiały galwanizowane – preparat może bowiem pozostawić czarne plamy. Hullcleaner należy nakładać za pomocą kwasoodpornej szczotki. Po naniesieniu środka, należy zostawić go na powierzchni na jakiś czas, a następnie spłukać dużą ilością wody. Dozowanie: Normalne zabrudzenie: 1 część środka Hullcleaner na 1 część wody; w przypadku mocnego zabrudzenia: używać Hullcleaner bez rozcieńczania. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: Nosić gumowe rękawice i okulary ochronne zakrywające oczy. Uwaga na ubranie. Nie wdychać pyłu/ dymu/ gazu/ oparów/ pary/ rozpylonej cieczy. Używać wyłącznie na zewnątrz albo w dobrze wietrzonym pomieszczeniu. Powoduje poważne oparzenia i urazy oczu. Może wywołać podrażnienia dróg oddechowych. W przypadku konieczności kontaktu z lekarzem, należy mieć przy sobie opakowanie albo etykietę. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Przed użyciem przeczytać etykietę. PO POŁKNIĘCIU: spłukać usta – NIE wywoływać wymiotów. W RAZIE KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody z mydłem. W RAZIE KONTAKTU Z OCZAMI: ostrożnie przemywać wodą przez kilka minut; w miarę możliwości zdjąć soczewki kontaktowe; cały czas przemywać. Niezwłocznie skontaktować się z CENTRUM LECZENIA ZATRUĆ albo z lekarzem. Wyprać zabrudzone ubranie przed ponownym użyciem. Przechowywać w chłodnym miejscu. Przechowywać w zamkniętym opakowaniu. Produkt zawiera: kwas chlorowodorowy.

 

Join Waitlist We will inform you when the product arrives in stock. Please leave your valid email address below.