Strona główna

SKU: 12023 Kategoria:
Opis

Opis

Penetration Oil

to wysokiej jakości olej techniczny ułatwiający odkręcenie zardzewiałych elementów mechanicznych. Ma działanie antykorozyjne, a dzięki skierowanemu strumieniowi natrysku może być stosowany pod dowolnym kątem. Penetrację szczelin ułatwia zawartość cząstek grafitu i MoS2. Przeznaczony dla użytkowników sprzętu i narzędzi budowlanych, ogrodowych i elementów złącznych (np. śruby, wkręty, nakrętki).

 (0,4l)

 

Penetrating Oil to wysokiej jakości, skuteczny produkt do poluzowywania zardzewiałych części. Cechy produktu: Dobra przenikalność. Zawiera grafit i MoS2. Odporny na wilgoć. Świetnie chroni przed korozją. Można stosować pod dowolnym kątem. Precyzyjne rozpylanie o dużej sile. Wstrząsnąć przed użyciem. Po posmarowaniu olejem konserwującym odczekać aż środek zacznie działać. Data ważności: na opakowaniu (exp). OSTRZEŻENIE – Produkt skrajnie łatwopalny. Działa szkodliwie na organizmy wodne; w perspektywie długoterminowej może powodować niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Wielokrotne użytkowanie może powodować wysuszenie lub pękanie naskórka. Opary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Przechowywać z dala od źródeł zapłonu. Palenie wzbronione. Nie wdychać oparów. Jeśli dojdzie do kontaktu z oczami niezwłocznie przemyć je dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Odpadów nie wylewać do kanalizacji. Zużyty produkt i opakowanie dostarczyć na składowisko odpadów. W razie połknięcia niezwłocznie skontaktować się z lekarzem — pokazać opakowanie lub etykietę. Stosować tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Pojemnik pod ciśnieniem. Chronić przed światłem słonecznym i nie wystawiać na temperaturę powyżej 50° C. Produktu nie dziurawić i nie wrzucać do ognia. Nie rozpylać w kierunku ognia lub rozgrzanych materiałów.

Join Waitlist We will inform you when the product arrives in stock. Please leave your valid email address below.