Strona główna

Zwrot podatku

Jako osoba posiadająca stałe miejsce zamieszkania poza obszarem Unii Europejskiej jesteś uprawniony do żądania zwrotu podatku VAT, jeżeli zakupione w Polsce produkty wywozisz w stanie nienaruszonym poza obszar Unii Europejskiej. Minimalna kwota łącznej wartości zakupów wraz z podatkiem VAT, na jednym czeku z dołączonym do niego jednym oryginałem paragonu z kasy fiskalnej, uprawniająca do zwrotu VAT, wynosi 200 zł.

Zwrot podatku TAX FREE

Nasz unikalny system 3 kroków transakcji refundacji jest prosty w użyciu i łatwy do zapamiętania.

  1. W Sklepie – Dokonuj zakupów w sklepach ze znakiem Global Refund TAX FREE SHOPPING . Zawsze gdy robisz zakupy poproś personel o wystawienie czeku tax-free. Upewnij się, czy twoje imię i nazwisko, adres /poza UE/ i numer paszportu zostały prawidłowo wpisane na czek TAX-FREE oraz czy paragon z kasy fiskalnej został dołączony do czeku. Data na wystawionym czeku musi być zgodna z datą na paragonie. Zachowaj czek wraz z ulotką do momentu refundacji.
  2. Potwierdzenie przez Urząd Celny – Gdy opuszczasz Polskę i Unię Europejską musisz pokazać zakupione towary (w stanie nienaruszonym), czek tax-free z załączonym paragonem z kasy fiskalnej oraz paszport w celu ostemplowania czeku przez polskiego bądź innego celnika z Unii Europejskiej. Potwierdzenie wywozu z Unii Europejskiej musi nastąpić najpóźniej w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu dokonania zakupów.
  3. Uzyskaj Zwrot Podatku – Wreszcie odzyskaj gotówkę realizując czek Global Refund w najbliższym Biurze Zwrotu Gotówki Global Refund (listę biur znajdziesz na ulotce dołączonej do czeku) . Czek Global Refund za zakupy dokonane w Polsce musi być zrealizowany najpóźniej w cztery miesiące po miesiącu dokonania zakupów. Kwota zwrotu jest skalkulowana po odjęciu kosztów usługi.

BRAK PIECZĘCI CELNIKA NA CZEKU GLOBAL REFUND UNIEMOŻLIWIA ZWROT PODATKU


Jeśli chcesz dowiedzieć się ile dokładnie otrzymasz zwrotu podatku VAT, zapytaj personel sklepu przy wystawianiu czeku.W Polsce zasady zwrotu VAT podróżnych reguluje ustawa o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym oraz przepisy wykonawcze do ustawy – rozporządzenia Ministra Finansów. Ustawa z 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług – Dział XII, rozdział 6, art. 126 – 130 (Dz.U. nr 54 poz. 535 z późn. zm)

Więcej informacji na stronie:
www.globalrefund.pl

Join Waitlist We will inform you when the product arrives in stock. Please leave your valid email address below.